גן שלנו

Gan Shelanu

We opened the Gan in 1991 because I love spending time with children. It is a family run business. I started with my own daughter and a few other children. We now have over 30 children!

פתחנו את הגן בשנת 1991 בגלל שאני אוהבת לבלות זמן עם ילדים. זה עסק משפחתי. התחלתי את הגן עם הילדה שלי ועם עוד כמה ילדים אחרים. יש לנו עכשיו יותר מ30 ילדים בגן

Copyright © 2006, גן שלנו (Gan Shelanu)

Free credit repair, credit report dispute, and collection dispute advice: Electronic Credit Repair Kit (tm)