גן שלנו

Gan Shelanu

Hours of operation:

Sun-Thurs 7:15 to 16:00

Friday 7:30-12:30

Holiday Schedule:

We are closed for all major holidays and erev hag. Our Summer break is August 11-31 each year.

We provide two meals each day. The children have a sandwich and fruit in the morning. At lunch we serve a healthy hot meal. We also provide an afternoon snack.

אנחנו מכינים שתי ארוחות ביום, בבוקר פרוסות ופרי ולצהריים ארוחה חמה ומזינה

Copyright © 2006, גן שלנו (Gan Shelanu)

Free credit repair, credit report dispute, and collection dispute advice: Electronic Credit Repair Kit (tm)